• توضیحات
 • سازه ماندگار درب بار انداز

  Industrial dock door

        

  درب های بارانداز

  از درب های بار انداز جهت نصب درمحیط های صنعتی استفاده میشود . در اطراف این درب بالشتک هایی وجود دارد که هنگام بارگیری از هوا پر شده که مانع از  ورودگرد و غبار و تبادل دما میگردند.

  این بالشتک ها گرداگرد کانتینر بارگیری متورم میشوند تا در هنگام باز شدن درب ها از اتلاف انرژی جلوگیری شود.

  با استفاده از جک های هم سطح کننده (leveler ) جهت هم سطح سازی سکوی حمل بار با وسیله نقلیه بارگیری ، میتوان در راستای نگهداری از انرژی عملکرد بهتری داشت .

    
  :Follow us on
  info@sazehmandegar.net 66 49 82 88 21 98+
  copyrighted by sazehmandegar co. 2014 | designed by webcade group