• توضیحات
 • سازه ماندگار جک های درب باز کن

  جک های درب باز کن      

  Gate openerdrive               

  جهت استفاده سریعتر و راحت تر ازدرب های پارکینگی بکارگیری از بازوهای الکترومکانیکی پیشنهاد میگردد .

  این موتورها جهت بازوبسته کردن درب های ورودی تک لنگه و دو لنگه ، بصورت ریلی و یا 90 درجه استفاده میشوند .

  بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا در این موتورها آسایش و رفاه بیشتری را برای استفاده کنندگان به ارمغان میاورد . 

    
  :Follow us on
  info@sazehmandegar.net 66 49 82 88 21 98+
  copyrighted by sazehmandegar co. 2014 | designed by webcade group