• توضیحات
 • سازه ماندگار درب های سکشنال صنعتی

  Industrial sectionaldoors

  درب های سکشنال صنعتی              

  درب سکشنال صنعتی مانند نوع پارکینگی آن از ساندویچ پنل تشکیل شده است .

  وجه تمایز این درب ها با نوع پارکینگی آن ، استفاده از قاب آلومینیومی در پانل هاست .

  چهارچوب یا قاب آلومینیومی ضمن ایجاد زیبایی بیشتر، استحکام درب را چندین برابر مینماید.

  طراحی بسیار زیبا همراه با قدرت و استحکام زیاد از دیگر ویژگی های این درب ها میباشد .

  درب های سکشنال قابل باز و بسته شدن از زاویه صفردرجه (به صورت عمودی) تا نود درجه (به صورت زیرسقفی ) میباشند .  

  استفاده از فوم ضخیم درساختار این درب ها ، عایق بودن آنها را تضمین مینماید.

    
  :Follow us on
  info@sazehmandegar.net 66 49 82 88 21 98+
  copyrighted by sazehmandegar co. 2014 | designed by webcade group