در جهت نیل به کیفیت برتر و بروز رسانی دانش و اطلاعات فنی ،کارگاه این شرکت به صورت پیوسته با به کارگیری از پرسنل مجرب تمام تلاش و همت خود را در راه خدمات رسانی هر چه بهتر و سریعتر به مشتریان محترم به کار گمارده است.

کارگاه این شرکت با بهره گیری از تجربه سالها کار و تلاش در زمینه درب های اتوماتیک و استفاده ازماشین آلات پیشرفته و مطابق با استاندارد صنعت روز دنیا در جهت تامین رفاه حال استفاده کنندگان محصولات این شرکت ،گام برمیدارد.

شرکت نیک بنیان سازه ماندگار در جهت دستیابی به کیفیت برتر و بروز رسانی اطلاعات و دانش فنی با بهره مندی از پرسنل مجرب و آزموده ، بصورت مستمر در حال پویایی است. کارکنان قسمت فنی از هیچ تلاشی در جهت خدمات رسانی هر چه بیشتر و سریعتر به مشتریان محترم فروگذار نمیکنند.

تجربه سالها کار و تلاش در زمینه درب های اتوماتیک موجب گردیده تا این کارگاه به بهترین ماشین آلات پیشرفته صنعتی مجهز گردد .تامین رفاه حال مشتریان ارجمند با بکار گیری از با کیفیت ترین قطعات داخلی و خارجی مطابق با استانداردهای جهانی هدف تلاش کارکنان این شرکت میباشد.

نظرات و راهنمایی های شما مشتریان گرامی ما را در بهبود عملکرد و خدمات رسانی بیشتر و بهتربه خریداران محصولات این شرکت،یاری میرساند.

  
:Follow us on
info@sazehmandegar.net 66 49 82 88 21 98+
copyrighted by sazehmandegar co. 2014 | designed by webcade group